STRÁŽNÍ SOCHA

západní Nepál

Výška : 71 cm    Stáří : ranné 20. století

Použité materiály :
dřevo

Expresivní, působivě erodovaná strážní soška s rukama sepjatýma v typické pozici pozdravu namaste. Příslušníci kmenů žijící v odlehlých horských údolích západního Nepálu umisťují tyto postavy strážců u vchodů do svatyní, v obydlích, na křižovatkách cest, na nebezpečných místech v horách, na střechách domů apod., aby je chránily před zlými silami, démony, nemocemi, neplodností a dalším nebezpečím.

Provenience :
finská sbírka

Dotaz na cenu :
PRODÁNO