OLTÁŘOVÁ SOCHA

Mobové, Togo

Výška : 91 cm    Stáří : pol. 20 století, či starší

Použité materiály :
dřevo

Neobyčejný exemplář africké oltářové sochy čičeri (chicheri, tchitcheri). Tyto vysoce stylizované objekty zobrazující klanové předky byly v závislosti na účelu vyráběny v několika velikostech.. Tento zástupce patří do rodiny domácich soch, které měly zajistit zdraví lidí i domácích zvířat a dobrou úrodu.

Provenience :
německá sbírka

Dotaz na cenu :
svejnoha@gmail.com