OBŘADNÍ SEKYRA

Lubové, DRC

Výška : 48 cm    Stáří : rané až střední 20. století

Použité materiály :
dřevo, železo, měď

Zajímavý prestižní objekt se zdobenou čepelí. Tyto prestižní předměty vyjadřovaly sociální postavení nositele a prokazovali se jimi mimo jiné i poslové královského dvora.

Provenience :
belgická sbírka, americká sbírka

Dotaz na cenu :
svejnoha@gmail.com