FRAGMENT POHÁRU

Kubové, Demokratická republika Kongo

Výška : 16 cm    Stáří : 1. polovina 20 století

Použité materiály :
dřevo, korálky

Působivý fragment poháru na palmové víno s motivem lidské hlavy. Kubové jsou proslavení tvorbou a používáním delikátně zpracovaných dřevěných pohárů s anthropomorfními rysy, jejichž složité zdobení vyjadřovalo bohatství, vliv a dobrý vkus jeho majitele. Poháry byly často zpracovány do tvaru lidské hlavy, což se zdá být pozůstatkem po starém zvyku pití z lebky nepřítele, které mělo vést k získání jeho síly. Palmové víno je mírně opojným nápojem oblíbeným v mnoha částech Afriky. Skutečnost, že čerstvě skvašené víno je sladké, ale již po jednom dni mívá kyselou příchuť, a pro tento jeho proměnlivý charakter je nutno ho rychle konzumovat, dobře popisuje kubské přísloví:

“Člověk je jako palmové víno - mladému chybí moudrost a starému sladkost”

Podávání vína hostům je tradičním projevem pohostinnosti, známým již v ranném 17. století. Hostitel návštěvníkům předložil pohár, jenž byl nejprve ponechán hostům k obdivu a nakonec naplněn a společně vyprázdněn. Poháry byly používány také během iniciačních rituálů.

Provenience :
soukromá sbírka (Švýcarsko)

Dotaz na cenu :
PRODÁNO